Консультація про продукти за номером 0 800 500 399
На підприємстві впроваджено ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 22000 (НАССР), ДСТУ ISO 14001

Відгук про терапевтичну ефективність харчового продукту для спеціального дієтичного вживання “Олія з насіння льону” при хронічному вірусному гепатиті С

Проблема вірусних гепатитів В і С в теперишній час є однією з найбільш важливих в сучасній інфектології, має загальномедичне і соціальне значення. Спектр цих захворювань печінки дуже широкий – це різні варіанти гострих, хронічних гепатитів і, в кінцевому рахунку, нерідко цироз печінки. При значних досягненнях у вивченні етіології, патогенезу та клінічних особливостей перебігу ХВГ, однією з найбільш складних проблем залишається проблема їх лікування. В Україні за 5 років захворюваність на хронічний гепатит зросла на 76,6%, на цироз печінки – на 75,6%, поширенність хронічних гепатитів за цей період збільшилась в 2,2 рази, цирозів печінки на 59,6%. При гепатиті В хронічний процес формується в 10 –15% випадків, а при гепатиті С в 70- 80% хворих. Щорічно внаслідок хронічного вірусного гепатиту В в світі помирає біля 2 млн осіб, з них 700 тисяч внаслідок цирозу печінки і 300 тисяч внаслідок гепатоцелюлярної карциноми. В індустріально розвинутих країнах 40% цирозу печінки і 60% гепатоцелюлярної карциноми є наслідком хронічного вірусного гепатиту С. За частотою ураження населення вірусні гепатити займають друге місце після грипу і гострих респіраторних захворювань. Причому кількість їх щорічно зростає.

 Очікується, що пік захворюванності на хронічний гепатит С припаде на 2018 рік. За середньостатистичними даними захворювання на хронічний гепатит С в Україні зустрічається переважно у осіб працездатного віку. Вартість лікування хворих на хронічний гепатит С складає більше 3000 гривень, що призводить до значних економічних втрат.

 З метою покращення лікування хронічного вірусного гепатиту постійно розробляються нові противірусні та гепатопротекторні препарати.

 Застосування самої сучасної противірусної терапії не дозволяє уникнути подальшого прогресування патологічного процесу у значної кількості пацієнтів. Ефективність загальноприйнятої противірусної терапії складає від 25 до 60 %, що не може задовольняти практичних лікарів. У зв’язку з цим зростає необхідність цілеспрямованого пошуку раціональної патогенетичної комплексної терапії, яка б сприяла повному відновленню функціонального стану печінки та мала мінімальні побічні ефекти.

 Раціональне комплексне застосування етіопатогенетичної терапії може суттєво підвищити терапевтичний ефект і зменшити інтенсивність розвитку хронізації і несприятливих ускладнень при хронічному гепатиті.

 Одним з перспективних напрямків в патогенетичному лікуванні ХВГ може бути використання препаратів торгової марки “Ан-нушка” виробництва НВ ТОВ “Житомирбіопродукт”, а саме “Олії з насіння льону”.

 “Олія з насіння льону” виробляється з гарантовано екологічно чистої сировини, вирощеної на спеціальних полях, за низькотемпературною технологією Відкрите дослідження з вивчення ефективності і переносимості “Олії з насіння льону” виконувалось у відповідності до вимог Державного фармакологічного центру МОЗ України до клінічних досліджень, у відповідності до етичних принципів, які викладені в Хельсінській Деклараціїї. Дозування становило харчового продукту для спеціального дієтичного вживання “Олії з насіння льону” (виробництва НВ ТОВ “Житомирбіопродукт”) становило: при хронічному вірусному гепатиті С по 1 чайній ложці тричі на добу за 20– 30 хвилин до їжі. В дослідженні прийняли участь 62 пацієнтів, які знаходились на лікуванні в відділені вірусних гепатитів Інституту епідеміології і інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського АМН України. Основна група – 32 пацієнтів, контрольна група – 30 пацієнтів, обох статєй і віку від 18 до 65 років з діагнозом : хронічний вірусний гепатит С. Всі хворі були співставлені за статью, віком, тривалістю захворювання, ступенем вираженості основних клінічних ознак.

 Терапевтична дія харчового продукту для спеціального дієтичного вживання “Олія з насіння льону” (торгова марка “Ан-нушка”, виробництва НВ ТОВ “Житомирбіопродукт”) при хронічному гепатиті С дозволяє стабілізувати функціональну діяльність печінки, купірувати інтоксикаційні явища за рахунок гепатопротективного ефекту, підвищення коньюгативно-екскреторної активності печінки, зниження цитолітичного синдрому, протизапального ефекту активності аланінамінотрансферази. “Олія з насіння льону” сприяє більш швидкій регресії функціональних порушень шлунково-кишкового тракту (диспептичних змін), ознак холециститу, що має позитивний вплив на динаміку патологічного процесу при хронічному гепатиті С. Обгрунтованим, з огляду на склад і фармакотерапевтичну дію харчового продукту для спеціального дієтичного вживання “Олія з насіння льону” є використання її у випадку супутньої серцево- судинної патологіїї.

 Фармакотерапевтичний ефект цього продукту дозволяє уникнути необхідності поліпрагмазії при лікуванні гепатиту, зокрема призначення комплекса гепатопротекторів, жовчогінних, протизапальних, що має принципове значення при функціональній недостатності печінки.

© 2006
Завідувач відділом вірусних гепатитів і СНІДу, доктор медичних наук,
професор Вовк А.Д.

 

Прокоментуйте публікацію

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *