Консультація про продукти за номером 0 800 500 399
На підприємстві впроваджено ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 22000 (НАССР), ДСТУ ISO 14001

Проблеми харчування населення в постчорнобильський період, шляхи їх вирішення за допомогою харчових продуктів для спеціальних медичних цілей

 

Стрімкі темпи розвитку науки і техніки на протязі ХХ сторіччя, сприяючи економічному зростанню більшості країн світу, призвели до негативних соціальних наслідків, головними з яких є порушення структури харчування населення.

Основними причинами цього є:

 • Зменшення фізіологічної потреби в енергії сучасної людини.
 •  Потреба в енергії людини, позбавленої технічним прогресом важкої фізичної праці, невпинно знижується (тільки за останні 30 років – в середньому на 1000ккал на добу). При цьому потреба в мікронутрієнтах: вітамінах, мінеральних речовинах, – не зменшується і навіть зростає в несприятливих екологічних умовах. Таким чином, раціони, достатні для покриття енергозатрат, не задовольняють потреби організму в мікронутрієнтах.
 • Вимивання мінеральних елементів з землі, внесення в неї цеолітів, вапна, незбалансованої кількості хімічних добрив веде до зниження мінеральних елементів в сировині і харчових продуктах в декілька разів, в порівнянні з даними довідників хімічного складу, виданих 30 років тому, порушенню природного співвідношення елементів.
 • Спостерігається спрощення хімічного складу харчових продуктів внаслідок технологічної обробки сировини.
 •  Так, наприклад, борошно на протязі ХХ сторіччя було практично повністю позбавлено біологічно активних речовин зерна.
 • В останні роки купівельна спроможність населення країн пострадянського простору знизилась і відповідно зменшилось щоденне вживання цінних по мікронутрієнтному складу яєць, продуктів переробки молока, м’яса і морепродуктів.
 • Присутність в продуктах харчування радіонуклідів і солей важких металів, які вирощуються на присадибних ділянках, в приватних господарствах, збираються в лісах (які знаходяться в зонах техногенних катастроф), і не проходять радіологічного контролю або контролю на солі важких металів і т.п., тому що використовуються для власних потреб, або реалізуються безконтрольно на стихійних ринках.

Результатом дії цих факторів є постійний дефіцит в раціонах незамінних амінокислот, деяких вітамінів, особливо антиоксидантного характеру, поліненасичених жирних кислот групи ω – 3, мінеральних елементів: йоду, селену, заліза, кальцію, перевищення ПДК радіонуклідів, солей важких металів і т.п.

Людина – це складна, самоорганізована, біоенергоінформаційна, відкрита система в здоров’ї її душі і тіла визначається гармонічною взаємодією з оточуючими енергіями, з Космосом в цілому. Для людини особливо важливим є те, з чим стикається чи взаємодіє людина повсякчас. Це повітря, вода, їжа і звукові вібрації довкілля.

Наслідками порушення якості і структури харчування є скорочення середньої тривалості життя, зниження працездатності дорослого населення, але самим важливим наслідком є погіршення стану здоров’я і рівня інтелектуального розвитку дітей і, таким чином, зниження інтелектуального і фізичного потенціалу нації в цілому.

Накопичений вітчизняний і закордонний досвід свідчить про те, що для проведення корекції структури харчування населення необхідно поєднати зусилля науковців, виробників, медиків, фармацевтів та свідомих споживачів, які не є байдужими до майбутнього нації в цілому.

ХХІ сторіччя, яке наступило, характерне тим, що особливо гострою стає проблема безпосереднього негативного впливу забрудненості оточуючого середовища на здоров’я людини. Людина стає екологічно залежною. Вплив екології довкілля на здоров’я людини зводиться до впливу атмосфери, екологічної чистоти і природної біоенергетики продуктів харчування, в тому числі і якості питної води, фонових техногенних електромагнітних полів та інше.

Інтенсивний розвиток промисловості, техногенні катастрофи (як приклад – аварія на ЧАЕС), хімізація сільського господарства, автомобільний транспорт у містах – все це приводить до того, що в оточуючому середовищі проявляються у великих кількостях хімічні сполуки, шкідливі для організму людини. Проте, успіхи науки дозволяють регулювати вміст цих шкідливих речовин і доводити їх концентрацію до безпечних речовин. Це стосується як всього оточуючого середовища, так і окремих харчових продуктів. Значна частина чужорідних речовин поступає в організм людини з їжею (важких металів і радіонуклідів до 70%), інгаляційним шляхом (до 28% радіонуклідів на контрольованих територіях).

Забруднюючі речовини можуть потрапляти в їжу випадково у вигляді контамінантів – забруднювачів, а зараз частіше їх вводять спеціально у вигляді харчових додатків. Все частіше саме зараз забруднюючі домішки стають причиною харчової інтоксикації. При цьому загальна токсикологічна ситуація ускладнюється вживанням інших продуктів, які не відносяться до харчових продуктів, наприклад ліків та інш. Саме хімічні речовини, які потрапляють в продукти харчування із оточуючого нас середовища, створюють проблеми для здоров’я, які сьогодні привели до виникнення нового напрямку – ендоекології людини, тобто проблеми чистоти зовнішнього середовища перейшли в проблеми екології внутрішнього середовища, коли чужорідні речовини суттєво впливають на функціональну активність всіх органів організму людини, що і веде до захворюваності організму в цілому.

 Пропонуємо Вам статистику причин смерті за результатами 2007 року у наших північних сусідів – Російської федерації.

 1. Високий артеріальний тиск – 35,5%;
 2. Високий рівень холестерину – 23%;
 3. Тютюнопаління – 17,1%;
 4. Нездорове харчування 12,9%;
 5. Ожиріння 12,5%
 6. Алкоголь – 11,9%*
 7. Недостатнє фізичне навантаження (гіподинамія) – 9%;
 8. Забрудненість навколишнього середовища 7%;
 9. Отруєння свинцем – 1,2%;
 10. Наркотики 0,9%**

* молоді росіяни у віці 20 -39 років помирають від алкогольної кардіоміопатії. Показник смертності виріс з 29% до 36,9%. Алкоголь ВООЗ, ще в 70-роках, прирівняв до наркотиків, що підривають здоров’я нації. Тільки 54% нинішніх 16-річних російських юнаків доживуть до пенсії. Алкогольна смертність прийняла характер гуманітарної катастрофи.

** У Росії висока смертність від ін’єкційних наркотиків. Більшість ін’єкційних наркоманів у Росії ВІЛ-інфікована. Тому середня тривалість життя наркомана не перевищує 7 років з початку потрапляння в наркотичну залежність. По вживанню найбільш смертоносних ін’єкційних наркотиків Росія лідирує: в країні 13,9% молоді у віці 11-24 роки регулярно приймають наркотичні засоби, 5% російських наркоманів помирають у молодому віці.

 

На жаль, статистичні оцінки причин смертності на Україні суттєво не відрізняються від вище згаданих статистичних даних. Аналізуючи їх видно що 21,1% причин пов’язані напряму з харчуванням, а 35,5% є непрямими, але на них можна вплинути змінюючи підхід до продуктів харчування або раціону харчування.

Саме це і привело до розробки і виробництва нової групи харчових продуктів для спеціальних медичних цілей і харчових продуктів для спеціального дієтичного вживання колективом НВ ТОВ «Житомирбіопродукт» у тісній співпраці з провідними науковими центрами України.

Сировина для виробництва продукції вирощується на унікальних чорноземах Вінниччини, Тернопільщини, де нами знайдені сільськогосподарські підприємства, поля яких більше десяти років не знають хімічних добрив, отрутохімікатів.

Що таке шрот? Це харчовий продукт для спеціального дієтичного вживання без синтетичних додатків, консервантів і стабілізаторів. Його отримують з рослинної сировини, попередньо екстрагувавши з неї певну кількість олії. Екстракція у шроті збільшує сорбційні властивості, здатність до зв’язування і видалення з організму шлаків, радіонуклідів. Спеціально підібрана ступінь подрібнення дає можливість організму всмоктувати з нього необхідні мікро та макроелементи, водо та жиророзчинні вітаміни, амінокислоти і інші життєво необхідні сполуки, а також працювати сорбентом і очищати кишечник.

Шрот плодів розторопші плямистої. До його складу входять макро та мікроелементи (вміст Са – 687мг/100 грам!), амінокислоти, поліненасичені жирні кислоти, рекордна кількість флаволігнанів, флавоноїдів, клітковина. Так силімарину в 100,0 грамах шроту – 4 гр. А велика сорбційна поверхня шроту! Все це дає змогу саме цей шрот назвати рятувальним кругом печінки та підшлункової залози! Відновивши стан печінкової клітини – покращується стан підшлункової залози, нормалізується рівень цукру крові, покращується ліпідний обмін, нормалізується робота кишок. Клінічні дослідження шроту плодів розторопші плямистої, проведенні в Інституті епідеміології та інфекційних захворювань ім. Громашевського Л.В., показали ефективність застосування його в комплексному лікуванні вірусних гепатитів В та С.

Шрот насіння льону, світло шоколадного відтінку, з приємним горіховим присмаком, містить велику кількість слизу, який захищає шлунок та кишечник. Цей шрот э ефективним у дієтичному та оздоровчому харчуванні при тривалому прийманні хіміотерапевтичних препаратів, ожирінні, високому рівні холестерину, захворюваннях органів травлення. До його складу входять водорозчинні вітаміни, поліненасичені жирні кислоти, розчинна та нерозчинна клітковина, пектини, органічні солі цинку, калію, заліза, брому, марганцю, кальцію, селену – вкрай необхідні людському організму. Клінічні дослідження шроту насіння льону, проведенні в Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського (кафедра педіатрії з дитячою хірургією), показали ефективність застосування його в комплексному лікуванні дітей з атопічним дерматитом.

 

Шрот насіння гарбуза – корисний, дієвий, смачний. Ці три слова характеризують ефект продукту у дієтичному харчуванні при цукровому діабеті, закрепах, захворюваннях печінки та жовчного міхура, ожирінні, порушенню обміну ліпідів, захворюваннях серцево-судинної системи, хворобах нирок та передміхурової залози, глистяних інвазіях. До його складу входять водорозчинні вітаміни, поліненасичені жирні кислоти, клітковина, високий вміст органічних солей цинку і магнію, калію, заліза, брому, марганцю, кальцію, селену. Шрот, як дбайлива господарка, очистить ваш кишечник від багаторічних накопичень неперетравленої їжі та паразитів, зробить м’який масаж. А запах шроту, колір і смак… це ж смак живого, не смаженого гарбузового насіння!

Шрот насіння вівса – має великий вміст органічних сполук заліза та марганцю, сірки, калію, цинку, магнію, які слід додавати в оздоровчі та дієтичні раціони харчування при розладах нервової системи, зниженому рівні гемоглобіну, алергічних захворюваннях та при зниженому імунітеті, ожирінні, печії, захворюваннях шкіри, проблемах з ендокринною системою (особливо гіпофізом та підшлунковою залозою). Напар з шроту насіння вівса приймається при хворобах органів дихання. Цей шрот є найбільш збалансованим по вмісту макро та мікроелементів і саме це пояснює його ефективність.

Шрот насіння амаранту – дивовижне джерело “ідеального білку” – він засвоюється повністю. Радимо додавати його в оздоровчі та дієтичні раціони харчування студентам та школярам під час іспитів; людям, які відновлюють сили після важкої хвороби; спортсменам під час інтенсивних тренувань та змагань; породіллям та молодим мамам, які годують немовлят. Клінічні дослідження шроту (клітковини) з насіння амаранту, проведенні в Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського (кафедра педіатрії з дитячою хірургією), показали ефективність застосування його в комплексному лікуванні дітей з затримкою фізичного розвитку.

Шрот зародків пшениці – ніжний, енергетично багатий продукт, має унікальну здатність антиоксиданту та радіопротектора. Високий вміст органічних сполук цинку, магнію, фосфору, кальцію, калію, марганцю, селену, нікелю; збалансований склад незамінних амінокислот і вітамінів, дозволяють включати його до дієтичного та оздоровчого раціону харчування космонавтів, спортсменів, післяопераційних хворих, дітей та підлітків, людям з кардіологічними хворобами, при захворюваннях кістково-м’язової системи, для сповільнення процесів старіння, профілактики целюліту, цукровому діабеті.

Плоди розторопші плямистої подрібненіхарчовий продукт для спеціальних медичних цілей, пропонується для профілактики або пом’якшення перебігу захворювань печінки та жовчного міхура, кишечнику, підшлункової залози (панкреатитів, цукрового діабету), серцево-судинної системи. Це продукт гарантованої якості, вироблений за сучасними біоенергозберігаючими технологіями. До його складу входять макро та мікроелементи, амінокислоти, поліненасичені жирні кислоти, вітаміни, рекордна кількість флаволігнанів та флавоноїдів. Так одного з них, а саме силімарину, в 100 грамах міститься 3,6 грами. Збалансований вміст усіх біологічно активних речовин закладених природою і збережених при виробництві, відновлює печінкову клітину, покращує стан підшлункової залози, нормалізує ліпідний обмін, регулює роботу кишок. Клінічні дослідження функціонального харчового продукту – плодів розторопші плямистої, проведенні в Інституті епідеміології та інфекційних захворювань ім. Громашевського Л.В., показали ефективність застосування його в комплексному лікуванні таких важких захворювань як вірусні гепатити В та С.

 

Клітковина насіння амаранту – це джерело ідеального білку, розчинної і нерозчинної клітковини, макро та мікроелементів, водорозчинних вітамінів, амінокислот. Сприяє очищенню товстого кишечнику, позитивно впливає на склад і функцію кишкової мікрофлори, синтезу вітамінів групи В, фолієвої кислоти, знижує рівень холестерину. Рекомендуємо вживати при дистрофії, грудному вигодовуванні дітей, значних фізичних та психоемоційних навантаженнях, дисбактеріозі, хронічних колітах, захворюваннях передміхурової залози; проживанні і роботі в екологічно несприятливих місцевостях. Клінічні дослідження клітковини з насіння амаранту, проведенні в Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського (кафедра педіатрії з дитячою хірургією), показали ефективність застосування її в комплексному лікуванні дітей з затримкою фізичного розвитку.

Клітковина зародків пшениці і кісточок винограду знежирений, енергетично багатий харчовий продукт, має унікальну здатність радіопротектора. Є природною комбінацією потужних антиоксидантів. Високий вміст вітаміну Э, С, велика кількість проантоцианінів, що містяться у кісточках винограду, та вміст фосфору, кальцію, магнію, калію, марганцю, цинку, селену, нікелю, збалансований склад незамінних амінокислот і вітамінів, що містяться у зародках пшениці, дозволяють включати його до оздоровчих та дієтичних раціонів харчування післяопераційних хворих, при захворюваннях кістково-м’язової системи, для сповільнення процесів старіння, профілактики целюліту, при цукровому діабеті, захворюваннях передміхурової залози. Враховуючи високий вміст клітковини (харчових волокон), радимо вживати цей продукт для покращення функцій кишечнику. До уваги – високий вміст проантоцианінів знижує смертність від серцево-судинної патології.

Гречка з інуліном – розроблена і запропонована НВ ТОВ “Житомирбіопродукт”, схвалена Міністерством охорони здоров’я України. Це суміш зерна гречки (переробленого по сучасній низькотемпературній технології) та інуліну (його вміст у ліофільному концентраті топінамбуру – 75%). Опинившись в організмі людини, речовини що містяться в ньому, активно включаються в обмін речовин, забезпечуючи відновлення метаболічних змін у міокарді, підшлунковій залозі, зменшують тонус і ступінь ушкодження судин при гіпертонічній хворобі, сприяють нормалізації рівня холестерину та глюкози у крові, нормалізують рівню кислотності шлункового соку, зменшують тромбоутворення (зсідання крові), оптимізують утворення та виведення жовчі, сприяють нормалізації флори кишок при дисбактеріозі, зменшують відкладення солей в суглобах при подагрі, підвищують рівень гемоглобіну і кількість молока у жінок-годувальниць. Значно зменшують ризик утворення каміння та піску в печінці, жовчному міхурі, нирках та сечовому міхурі; покращують моторну функцію кишок при закрепах, нормалізують імунітет. З метою зменшення ризику виникнення цукрового діабету та дисбактеріозу радимо включати до раціону харчування дітей з трьох років (особливо важливо це для дітей з обтяженим сімейним анамнезом, тобто родичі яких хворіли або хворіють цукровим діабетом).

 

Вся продукція отримана за низькотемпературною технологією.

 

Вище перерахована продукція може бути використана у якості джерела мікро і макроелементів, вітамінів, амінокислот, фосфоліпідів, каротину, флавоноїдів та флаволігнанів, незамінних жирних кислот (класу омега 3, омега 6, омега 9), антиоксидантів для збагачення раціону харчування при проживанні на екологічно несприятливих територіях, праці з шкідливими умовами праці; неповноцінному харчуванні.

Особливість олій і ліпофільних комплексів виробництва НВ ТОВ «Житомирбіопродукт» заклечається в тому, що вони:

 • *покращують реологічні властивості крові і її циркуляцію;
 • *нормалізують функцію ендокринних залоз, сприяють нормалізації рівня глюкози крові;
 • *сприяють регенерації епітеліальних клітин слизової оболонки шлунково-кишкового тракту та шкіри; мають онкопротекторну дію;
 • *виводять шкідливі речовини, в тому числі і радіонукліди;
 • *нормалізують і підтримують на певному рівні імунітет;
 • *сприяють відновленню функціонального стану мембрани клітин;
 • *покращують реологічні властивості жовчі та мають виражену гепатопротекторну дію;
 • *сприяють нормалізації ліпідного обміну;
 • *є джерелом вітамінів та поліненасичених жирних кислот;
 • *мають здатність відновлювати загальну рівновагу сил в організмі.

 

Олії на НВ ТОВ «Житомирбіопродукт» отримують з сировини, яка термічно не оброблюється, по низькотемпературній технології.

Олія з плодів розторопші плямистої – містить флавоноїди та флаволігнани (силімарин), поліненасичені жирні кислоти, середньо ланцюгові жирні кислоти, вітаміни. Має гепатопротекторну, жовчогінну, протизапальну дію, значний детоксикаційний ефект. Клінічні дослідження Олії з плодів розторопші плямистої, проведенні в Інституті епідеміології та інфекційних захворювань ім. Громашевського Л.В., показали ефективність застосування її в комплексному лікуванні таких важких захворювань як вірусні гепатити В та С. Саме цю олію радимо використовувати у дієтичному та оздоровчому харчуванні при захворюваннях жовчного міхура, печінки, підшлункової залози, у випадку різноманітних отруєнь, при яких ушкоджується печінка.

Олія з насіння льону містить поліненасичені жирні кислоти Омега 3 та Омега 6 у найбільш вдалому для людського організму співвідношенні, що дозволяє рекомендувати її до вживання при генералізованому атеросклерозі, ішемічній хворобі серця, порушеннях обміну ліпідів, гіпертонії, цукровому діабеті, зниженому імунітеті. Саме ця олія допомагає знизити рівень холестерину крові. Американські лікарі-натуропати обов’язково включають олію з насіння льону до раціону людей з хворобою Альцгеймера, Паркінсона. Ефективна вона і при хворобах шлунково-кишкового тракту. Клінічні дослідження Олії з насіння льону, проведенні в Інституті епідеміології та інфекційних захворювань ім. Громашевського Л.В., показали ефективність застосування її в комплексному лікуванні вірусних гепатитів В та С.

Олія з насіння гарбуза містить поліненасичені жирні кислот, вітамін Є, біофлавоноїди, каротиноїди, які благодійно діють на передміхурову залозу(стримують проліферацію її клітин та неспецифічні запальні процеси); нормалізує роботу печінки і шлунку, сприяє зниженню рівня холестерину, покращує роботу серцево-судинної системи, підвищує працездатність, допомагає легше переносити психоемоційні перенавантаження, покращує стан шкіри і волосся. Застосовується в дієтичному харчуванні при лікуванні глистних інвазій. Клінічні дослідження Олії з насіння гарбуза, проведенні в Інституті епідеміології та інфекційних захворювань ім. Громашевського Л.В., показали ефективність застосування її в комплексному лікуванні вірусних гепатитів В та С.

 

Олії гарбуза і льону містять повний склад есенціальних кислот.

 

На нашому підприємстві отримують унікальний продукт, до складу якого входять широкий спектр поліненасичених жирних кислот класу омега 3, 6, 9, середньоланцюгових жирних кислот, ефірні олії, рослинні воски, провітаміни і вітаміни, фосфоліпіди, флавоноїди, а також багато інших речовин які знаходились в насінні, який називається ліпофільним комплексом.

Олія із зародків пшениці (ліпофільний комплекс) – є найкращим природнім джерелом вітаміну Є (токоферолів), А, коензиму Q10, поліненасичених жирних кислот, комплексу біологічно активних речовин. Речовини, на які багата ця олія, сприяють відновленню процесів обміну на рівні клітинних реакцій; покращують стан слизових оболонок, шкіри, волосся, нігтів. Вона незамінна в раціонах харчування при гіпертонічній хворобі, атеросклерозі, стенокардії; зниженому імунітеті, низькому вмісту гемоглобіну в еритроцитах; має легкий жовчогінний ефект. Як джерело натуральних вітамінів гарно вписується в оздоровчі раціони харчування при зниженій потенції у чоловіків та дестабілізованій дітородній функції у жінок. За даними літературних джерел натуральні вітаміни Е (токофероли), А покращують стан фетоплацентарного комплексу при вагітності, ускладненій хронічною плацентарною недостатністю.

 

Олія з насіння амаранту (ліпофільний комплекс) – містить поліненасичені жирні кислоти, вітаміни Є, А, СКВАЛЕН. Спеціалісти вважають СКВАЛЕН проти пухлинним факторомМає ранозагоюючу, протизапальну та противірусну дію. Ефективна при опіках різної локалізації (як зовнішніх, так і внутрішніх) та походження (швидше загоюються опікові рани, зменшується вірогідність утворення келоїдних рубців). Покращує мікро циркуляцію, стан шкіри, нігтів, волосся. Сприяє виведенню радіонуклідів з організму. Прискорює епітелізацію виразок та ерозій на слизових оболонках та шкірі. Застосовується при хіміо та променевій терапії. Клінічні дослідження Олії з насіння амаранту та клітковини з насіння амаранту, проведенні в Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського (кафедра педіатрії з дитячою хірургією), показали ефективність застосування їх в комплексному лікуванні дітей з затримкою фізичного розвитку.

Олія з насіння вівсу (ліпофільний комплекс) містить вітаміни АЄ, поліненасичені жирні кислоти, біологічно активні сполуки, які при контакті з кислим середовищем шлунку утворюють слизоподібну речовину, що захищає слизову оболонку шлунка від агресивної та подразнюючої дії шлункового соку, їжі та ліків. Це сприяє швидкому загоюванню ерозій та виразок, шляхом епітелізації (утворюється не деформуючий слизову оболонку рубець). Вона незамінна в раціонах харчування при захворюваннях шлунково-кишкового тракту. Ретиноїди (похідні вітаміну Е), які містяться в олії з насіння вівса, покращують зір людей в сутінках та у працюючих за комп’ютером. Ця олія полегшує вихід піску і каменів з нирок та сечовивідних шляхів при сечокам’яній хворобі. Це гарний імуномодулятор. Клінічні дослідження Олії з насіння вівсу, проведенні в Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського (кафедра педіатрії з дитячою хірургією), показали ефективність застосування її в комплексному лікуванні дітей з атопічним дерматитом.

Олія з виноградних кісточок (ліпофільний комплекс) – містить поліненасичені жирні кислоти, вітамін Є, фітостероїди, хлорофіл, проантоцианідіни. Її висока біологічна активність обумовлена комплексом біологічно активних речовин, серед яких центральне місце займає представник біофлавоноїдів – олігомерний проантоцианідін – антиоксидант, попереджуючий переродження клітин. Вітамін Є – підсилює дію вітамінів групи Р. Рослинний пігмент хлорофіл, який визначає ніжно зелений колір олії, має тонізуючу дію, підсилює основний обмін, стимулює грануляцію і епітелізацію уражених тканин при загоюванні ран, нейродерміті, екземі, гнійних запаленнях. За даними літератури ця олія має гепатопротекторну дію і позитивний вплив на нирки. Олія з виноградних кісточок суттєво затримує розвиток характерних патологічних порушень у білковому, вуглеводному і ліпідному обмінах. Покращує роботу фільтруючого апарату нирок, знижує рівень азотемії. Використовується для масажу при нормальній і жирній шкірі, має найвищий серед усіх відомих олій і продуктів вміст лінолевої кислоти (до 76%), яка контролює вологість шкіри і її здатність до регенерації і реструктуризації. Ця олія регулює клітинну проникність, затримує вологу, відновлює і покращує еластичність шкіри і її свіжий вигляд, регулює нормальне функціонування сальних залоз, попереджуючи надмірне виділення шкірного жиру.

Олія з плодів шипшини (ліпофільний комплекс) містить поліненасичені жирні кислоти, вітамін Е і каротиноїди (провітамін А). фосфоліпіди, флавоноїди (кверцетин, кемпферол), галактоліпід, фітостерини. Сприяє загоюванню виразок і ерозій шлунково-кишкового тракту, тріщин сосків, пролежнів, трофічних виразок; нормалізує вміст холестерину в крові. Показана при захворюваннях печінки, жовчного міхура, ішемічній хворобі серця, гіпертонії, хворобах опорно-рухового апарату. Дослідження, проведенні у Харківському Національному фармацевтичному університеті в 2007 році, показали високу протизапальну активність олії. Максимум протизапальної і знеболюючої активності досягає через 24 години і перевершує активність диклофенаку натрію. В косметології, дерматології ця олія сприятливо діє на подразнену, шорстку, в’янучу, суху шкіру. Прискорює загоювання ран і мікротріщин шкіри, розгладжування дрібних зморшок і освітлення пігментних плям. Ефективна при дерматозах. Нормалізує внутрішньоклітинний обмін, попереджаючи накопичення у шкірі ферментів старіння. Підвищує імунітет шкіри. Є природнім ультрафіолетовим фільтром.

Вище перерахована продукція може бути використана у якості джерела незамінних жирних кислот (класу омега 3, омега 6, омега 9), антиоксидантів, cквалену, убіхінону /коензиму Q10/, галактоліпіду, вітамінів, фосфоліпідів, каротину, флавоноїдів та флаволігнанів, мікро і макроелементів для збагачення раціону харчування при проживанні на екологічно несприятливих територіях, праці з шкідливими умовами праці; неповноцінному харчуванні. З цією метою рекомендується включати в харчовий раціон дітей різних вікових категорій згідно рішення науково-практичної конференції «Медико-соціальні проблеми дитячого віку» м. Тернопіль 2007р.

«Найкраще лікування – профілактика» – це коротка характеристика дії нової групи харчових продуктів для спеціальних медичних цілей. Відрізняються вони від подібних продуктів на фармацевтичному ринку України відсутністю синтетичних додатків, консервантів і стабілізаторів.

 

Квітковий пилок (бджолина обніжка).

Рекомендується вживати з профілактичною метою або для полегшення перебігу захворювання при

 • *метаболічному синдромі – Х (гіпертонічній хворобі, цукровому діабеті, атеросклерозі, ожирінні), вегето-судинній дистонії;
 • *хворобах гепатобіліарної системи (дискинезії жовчовивідної системи, холециститах, гепатитах);
 • *хронічних гастритах, колітах, дисбактеріозі;
 • *хворобах сечостатевої системи (простатит, аденома передміхурової залози, зниженню потенції);
 • *глаукомі,
 • *функціональних порушеннях ЦНС (безсонні, дратівливості);
 • *інтоксикації, в тому числі при тривалому прийомі медикаментів;
 • *анеміях,
 • *захворюваннях шкіри нейрогеного походження;
 • *зниженому імунітеті, синдромі хронічної втоми;
 • *при проживанні в несприятливих екологічних умовах, при роботі з шкідливими умовами праці.

 

Йод, селен, цинк і розчинна клітковина

Рекомендується вживати з профілактичною метою або для полегшення перебігу захворювання при

 • *хворобах, пов’язаних з недостатньою кількістю йоду, селену в їжі і питній воді;
 • *серцево-судинних захворюваннях, знижує ризик виникнення інсультів, інфарктів, варикозного розширення вен, метаболічному синдромі Х ( гіпертонії, цукровому діабеті, атеросклерозі, ожирінні), вегето-судинній дистонії;
 • *хворобах шлунково-кишкового тракту (гастрити, виразкова хвороба шлунку, коліти, дисбактеріоз), гепатобіліарної системи (дискинезії жовчовивідних шляхів, холециститах, гепатитах), підшлункової залози (панкреатит, цукровий діабет);
 • * хворобах щитоподібної залози;
 • * хворобах шкіри, волосся, нігтів;
 • *зниженому імунітеті;
 • *залізодефіцитній анемії;
 • *зменшує ризик виникнення нервових порушень, депресій, психозів, нейтралізує негативну дію стресу;
 • *хворобах сечостатевої системи (простатит, аденомі передміхурової залози, зниження потенції);
 • *очищенні організму від нітратів, радіонуклідів, солей важких металів.
 • *недостатньому засвоєнні кальцію, що зменшує ризик виникнення остеопорозу, утворення каменів в нирках, жовчному міхурі,
 • *відставанні в фізичному розвитку, для нормалізації обміну речовин.

 

Омега 3 і вітаміни С, Є, А.

Рекомендується вживати з профілактичною метою або для полегшення перебігу захворювання при:

 • *заболеваниях, которые возникают при недостаточном количестве витаминов С, Е, А и омега 3 в пище;
 • *хворобах, пов’язаних з недостатньою кількістю омега 3 і вітамінів С, А,Є, в їжі;
 • *серцево-судинних захворюваннях, метаболічному синдромі Х ( гіпертонії, цукровому діабеті, атеросклерозі, ожирінні);
 • *хворобах шлунково-кишкового тракту (гастрити, коліти)
 • * хворобах щитоподібної залози;
 • * хворобах шкіри, волосся, нігтів;
 • *зниженому імунітеті;
 • *зменшує негативну дію стресу;
 • *хворобах сечостатевої системи (простатит, аденомі передміхурової залози, зниження потенції);
 • *тривалому навантаженні на зір (роботі за комп’ютером),
 • *проживанні в екологічно не сприятливих умовах, роботі з шкідливими умовами праці.

 

Лютеїн з антиоксидантами

Радимо вживати з профілактичною метою або для полегшення перебігу захворювання при:

 • *віковій макулодистрофії,
 • * глаукомній нейропатії,
 • * ускладненій міопії,
 • * у відновлювальний період після операції на очах,
 • * курцям,
 • * метаболічному синдромі Х (ожирінні, цукровому діабеті, атеросклерозі,
 • * гіпертонічній хворобі),
 • * психоемоційних перенавантаженнях,
 • *проживанні в екологічно не сприятливих умовах.

 

 

А тепер надамо слово лікарю – онкологу Шевченко Ю.С.:

«Помічено, що застосування високоякісних вітчизняних фітопрепаратів, спеціальних харчових продуктів для дієтичного вживання, функціональних харчових продуктів дає змогу звести до мінімуму токсичну дію хіміопрепаратів на функцію нирок, печінки, серцевого м’яза, організму в цілому – у більшості хворих. Цікаві результати при застосуванні комбінації рослинних олій, отриманих за низькотемпературними технологіями на НВ ТОВ «Житомирбіопродукт» (амаранту, насіння вівса, зародків пшениці, плодів шипшини, кісточок червоних сортів винограду, насіння гарбуза, насіння льону, розторопші) – ефективне для зрошення (інстиляцій) при променевих циститах, в післяопераційному періоді при операціях в ротовій порожнині, на органах травлення, при лікуванні променевих виразок. Застосування шротів насіння вівса, насіння гарбуза, плодів розторопші, льону, амаранту, гречки з інуліном (того ж виробника) дає змогу нормалізувати функцію кишечнику, печінки, нирок на фоні прийому хіміопрепаратів, антибіотиків, променевої терапії. Високий вміст клітковини, натуральних вітамінних комплексів, біологічно доступних мінералів, ОМЕГА-3, ПНЖК, в умовах дотримання технологічного процесу виробництва (чітке виконання принципів фітонірингу на виробництві – спеціально підібрані сорти рослин, генетично не модифікованих, вирощують на паспортизованих землях, низькотемпературна екстракція олій в вакуумі з термічно не обробленої сировини, постійний контроль за якістю продукції), доступність – дають змогу застосовувати продукцію виробництва НВ ТОВ «Житомирбіопродукт», «Ан-нушка»® як один із ефективних засобів профілактики онкологічної патології і патології органів травлення зокрема.»

«Нарешті, відзначимо особливість продуктів для здоров’я фірми НВ ТОВ “Житомирбіопродукт”. Особливим є використання фірмою екологічно чистих і відповідно максимально біоенергетичної сировини (зернових). Всі процеси технологічної обробки (олії, шроти, клітковина, функціональні продукти) проходять при температурах, які зберігають максимально природну біоенергетику сировини. Фізичні поля, що використовуються при переробці сировини (сушка, подрібнення, екстракція) не є шкідливими для живого. Вони не руйнують, а потенціюють біоенергетичні властивості сировини – а ці слова належать професору Курику М.В., директору Українського інституту екології людини.»

Вся продукція не є ліками, але проходить дуже ретельні клінічні випробовування, з результатами яких ви можете ознайомитись на сайті.

З 2008 року на підприємстві впроваджено систему управління якістю, яка відповідає вимогам ДСТУ ІСО 9001 – 2001.

 

© 2009
Івасенко М.М., Осіння Л.М.
НВ ТОВ «Житомирбіопродукт»

Прокоментуйте публікацію

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *